Office management

Management ondersteuners
De management ondersteuners van do+ nemen graag taken van jou over. Taken zoals agendabeheer, notuleren, presentaties maken, rapportages en document control. Dat kan op locatie of op afstand. Wij zijn flexibel. En jij betaalt alleen voor de ondersteuning die je nodig hebt.


Secretariaat op orde
Door onze ervaring hebben wij een frisse blik. Daarom geven de professionals van do+ ook graag advies. Hoe lopen de processen op het secretariaat? Wie doet wat en waar valt winst te behalen? Daar kijken we naar. Daarvoor voeren we gesprekken met management en secretaresse(s). Coaching ‘on the job’ wel of niet met bijgeschaafde of nieuwe processen, maakt ieder secretariaat gereed voor de volgende stap. Net dat beetje meer. Dat is de + van do+.


Sjaak van der Vlies, directeur van Cyber:
“De samenwerking met do+ verloopt prima. Vooral door de klantgerichte benadering. Ze begrijpen goed wat je als bedrijf wilt. Geven heldere adviezen over wat wel en niet werkt. Daarnaast zijn ze actie- en resultaatgericht. Dat sluit volledig aan op de filosofie van Cyber-adviseurs.”

Lindo de Vlieger